KEZDŐLAP | E-MAIL
 

A projektrőlProjekt leírása

A projekt Szentes város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában működő oktatási és szociális intézményeinek átfogó energetikai korszerűsítését tartalmazza, a környezetszennyezés csökkentésének érdekében. A projekt műszaki tartalma kiterjed az egyes épületek építészeti oldalról történő energetikai korszerűsítésére, melyet az utólagos hőszigeteléssel a homlokzatokon, födémeken, továbbá a korszerűtlen nyílászárók cseréjével valósít meg. A műszaki tartalom másik nagy fejezete az épületgépészeti beavatkozások, melynek keretében a megújuló energiaforrások bevonásának a minél szélesebb körű, minél hatékonyabb minél gazdaságosabb felhasználását tartottuk szem előtt. Ennek eredményeként a tervezett beruházással érintett 10 intézmény közül 8 intézmény fűtése 100%-ban biztosítható megújuló energiából, ezek az intézmények a városi távhő szolgáltatásra állnak át. A városi távhő energia geotermikus, termál energiából származik. A további intézmények esetében napenergiát használunk fel fűtési rásegítésre és használati meleg víz előállítására. A tervezett beavatkozások komplexitását elősegítendő a meglévő fűtési rendszerek korszerűsítése is megtörténik, az elavult gázkazánok cseréjével kondenzációs, magas hatásfokú készülékekre, illetve a fűtési rendszerek külső hőmérsékletfüggő és egyedi szabályozhatósága is megvalósul.

Természetesen a projektet tisztán önerő felhasználásával nem lennénk képesek végrehajtani. A projekt előkészítése során kerestük azt a forrást, amelyet a céljaink megvalósításához leginkább alkalmasnak véltünk. Így eljutottunk az Izland, Lichtenstein és Norvégia által létrehozott, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási konstrukciókhoz. E pályázati konstrukciók annak érdekében jöttek létre, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült Európai Gazdasági Térségben.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmuson keresztül Izland, Lichtenstein és Norvégia évente 120 millió euró összegben biztosítanak támogatást (összességében 600 millió euró) a 10 új tagállamban, valamint Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában megvalósuló projektekhez. Magyarország részesedése a rendelkezésre álló forrásokból, körülbelül 10%, azaz 12 millió euró évente a 2004-2009 közötti időszakot tekintve. Hazánk számára - a menedzsment költségeket is beleértve - összesen 135 millió euró áll rendelkezésre. E pályázati konstrukcióban az EGT / Norvég finanszírozási mechanizmus pályázati kiírásán a program által támogatott 1. Kiemelt területen, azaz a környezetvédelem célterületén sikeres pályázatot készítettünk, mely az értékelés mindkét szakaszában sikeresen szerepelt. A pályázat sikere számszerűsítve 2.513.191 € értékű projekt megvalósítását teszi számunkra elérhetővé 85%-os támogatottság mellett (2.136.212 €).

Az igen jelentős projektméret és a hozzá fűződő támogatás a következő eredmények elérését teszik lehetővé: a káros anyag kibocsátás az érintett épületeket vizsgálva jelentős mértékben csökkenni fog. Számszerűsítve a CO2 gáz viszonylatában 97%-kal, amely 298,27 tonna/éves kibocsátás csökkenést jelent, hasonló nagyságrendekkel változik az SO2 és az NOx gázok kibocsátása is. E kibocsátási értékek drasztikus csökkenése mellett elmondható, hogy a fűtési energia igény is számottevő javulást mutat, a jelenlegi 1354,39 MWh/év mennyiségről 431,52 MWh/év értékre.

Az éves összes energia felhasználás csökkenése természetes módon okozza, hogy az intézmények üzemeltetése, fenntartása a jelenlegi gazdaságtalan és pazarló módról energiatakarékossá válik. A projekt előtérbe helyezi a fenntarthatóság elveinek az érvényesülését az ezzel kapcsolatos valamennyi területen.

A projekt hosszabb távon jelentkező hatásai kimagaslóak, mivel jelentős szerepet tölt be mind gazdaságilag a térség fejlődésében, mind pedig társadalmilag a környezettudatos szemlélet fejlesztésében, a ma elérhető legjobb technikák népszerűsítésében, egyúttal megteremti a természeti és az épített környezet közti szinergiát, a biodiverzitás helyreállítását, illetve jelentős nevelő, oktató hatással van a felnövekvő generációkra. E hatások közvetlenül is jelentkeznek. Mérhetővé válik a lakosság általános egészségi állapotának a javulása. A projekt kiemelkedően közérdeket valósít meg, mivel szorosan összefügg az önkormányzat alapfeladat ellátásával, biztosítja az oktatás, nevelés intézményi hátterét hosszútávon fenntartható módon. Ezzel elősegíti az élethosszig tartó tanulás megvalósításának rendszerét. A projekt egyik célcsoportja a társadalmi reprodukció alanyaira, azaz az oktatásban résztvevő gyermekeket és fiatalkorúakat célozza. A másik nagy célcsoport a társadalom perifériájára került- kerülő, szociálisan hátrányos helyzetű réteget célozza meg, segítve a társadalmi re-integrációs folyamatokat.

 
     
     

Szentes Város Önkormányzata

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Telefon: 06-(63)-510-300
Fax: 06-(63)-510-341
Email: szentes@szentes.hu

Látogatottság


IMPRESSZUM
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
TECHNIKAI AJÁNLÁS
Készítette: Strobee WebDesign


Minden jog fenntartva! © 2009 Szentes Város Önkormányzata

A projekt Izland, Liechtenstein, Norvégia támogatásával, az EGT (Európai Gazdasági Térség) finanszírozási mechanizmuson keresztül valósul meg.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA (European Economic Area) Financial Mechanism.